STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Oferta pracy - lekarz radiolog

Data utworzenia: 25 październik 2018


Opis oferty:

Lekarz specjalista w dziedzinie radiologii  do wykonywania zadań z zakresu USG piersi wraz z opisem w ramach „Białych sobót” organizowanych przez SPL dla PW SPZOZ

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe – tytuł lekarza

- Prawo wykonywania zawodu lekarza

- Tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii

Zakres czynności:

- Wykonywanie w sumie ok. 50 badań diagnostycznych USG piersi w dniach 27 października 2018 r. i 1 grudnia 2018 r. w filii Przychodni przy ul. Nowowiejskiej 5 w Warszawie.

Oferujemy:

- umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie).

Wymagane dokumenty:
1) cv,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach,
3) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „lekarz radiolog” w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 do dnia 26 października 2018 r.  do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie

 

 1.   Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko  - Lekarz specjalista w dziedzinie radiologii

 2.   Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uznam iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3.   Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000)

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej