STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Oferta pracy na stanowisko Kierownika rejestracji medycznej

Data utworzenia: 11 wrzesień 2019


Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Kierownika rejestracji medycznej.

Główne zadania:

 • Kierowanie zespołem pracowników zatrudnionych w Rejestracji,
 • Zapewnienie właściwej organizacji pracy Rejestracji,
 • Zapewnienie wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników i przestrzegania przez nich dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Koordynowanie całości zadań związanych z organizacją i rozwojem obsługi około-medycznej dla pacjentów placówki,
 • Sporządzanie harmonogramów czasu pracy i ewidencji czasu pracy (znajomość przepisów z zakresu prawa pracy – głównie czas pracy),
 • Koordynowanie obiegu dokumentacji medycznej,
 • Wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie obsługi i rejestracji pacjentów,
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
 • Przygotowywanie raportów.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • możliwość korzystania z funduszu socjalnego.

Wymagana niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie średnie o kierunku ogólnokształcącym lub technicznym o kierunku ekonomicznym  i 5 lat pracy w zawodzie związanym z obsługą pacjenta, rejestracją medyczną,
 • lub
 • Wyższe wykształcenie o kierunku humanistycznym (socjologia, pedagogika), administracyjnym lub ekonomicznym (m.in. zarządzanie zasobami, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne) i 3 lata pracy w zawodzie związanym z obsługą pacjenta, rejestracją medyczną,
 • Doświadczenie w zakresie kierowania, koordynowania zespołem ludzi,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Doskonała organizacja pracy, dokładność, terminowość,
 • Samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • Kreatywność i łatwość w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji.

Zgłoszenie aplikacyjne wraz z CV i listem motywacyjnym z dopiskiem „Kierownik rejestracji medycznej” prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@spl.pl do dnia 25 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Działem Kadr tel. (22) 526-44-60 lub Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki i Lecznictwa tel. (22) 526-43-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SPL dla PW SP ZOZ jest możliwy pod adresem e-mail  iod@spl.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku od daty zakończenia rekrutacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ  w Warszawie

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.

2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).”

Powyższa zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej