STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Oferta pracy na stanowisko pielęgniarz / pielęgniarka

Data utworzenia:  


Oferta pracy na stanowisko pielęgniarz / pielęgniarka

Data utworzenia: 30 stycznia 2020

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Pielęgniarz / Pielęgniarka w gabinetach:

- zabiegowym / punkt pobrań

- spirometrii/ - audiometrii

- specjalistycznym

- diagnostycznym

1. Wymagania niezbędne wobec kandydata obejmują:

 

 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarz/pielęgniarka lub licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

 • ukończone kursy i/lub specjalizacje (ewentualnie w trakcie nauki) w zależności od aplikowania na dane stanowisko:

- kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych

- kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

- kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu EKG

- kurs specjalistyczny w zakresie wykonanie badania spirometrycznego

- kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

- kurs dokształcający „Podstawy audiometrii dla pielęgniarek"

 

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym od poniedziałku do piątku;

 • Doświadczenie zawodowe mile widziane;

 • Znajomość przepisów prawa: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej, Ustawa o samorządach pielęgniarek i położnych

 • Cechy osobowości: chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, umiejętność współpracy w grupie, wysoka kultura osobista

2. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach, szkoleniach

 • kserokopie świadectw pracy

3. Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,

 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia,

 • możliwość korzystania z funduszu socjalnego.

4. Miejsce składania wymaganych dokumentów:

Zgłoszenie aplikacyjne wraz z CV i listem motywacyjnym z dopiskiem „PIELĘGNIARZ / PIELĘGNIARKA” prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@spl.pl

bądź na adres:

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ, 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 31 – Dział Kadr

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Działem Kadr tel. (22) 526-44-60 lub p.o. Pielęgniarką koordynującą tel.  (22) 526-43-12.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SPL dla PW SP ZOZ jest możliwy pod adresem e-mail  iod@spl.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku od daty zakończenia rekrutacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ  w Warszawie

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.

2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).”

Powyższa zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej