STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Oferta pracy na stanowisko Referent ds. Kancelaryjnych

Data utworzenia:  


Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Referent ds. Kancelaryjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: minimum średnie

- doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w administracji lub pracy biurowej

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office)

- umiejętność redagowania pism

- komunikatywność

- Samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań

Główne zadania:

 1. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostkach i komórkach organizacyjnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i instrukcją kancelaryjną.
 2. Rejestrowanie materiałów otrzymanych i wysyłanych w obiegu korespondencyjnym oraz wytworzonych w jednostkach i komórkach  organizacyjnych oraz przez samodzielnych pracowników.
 3. Prowadzenie rejestru pieczęci, referentek, itp.
 4. Wykonywanie prac techniczno- ewidencyjnych związanych z wykonywaniem kopii, odpisu, wypisu, wyciągu, wydruku.
 5. Kompletowanie materiałów zarejestrowanych w kancelarii oraz przekazywanie ich do archiwum.
 6. Prowadzenie zadań związanych z archiwizowaniem dokumentów, w tym między innymi:
 1. Wykonywanie prac związanych z archiwizowaniem dokumentów,
 2. Prawidłowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej i składników majątku Archiwum.
 3. Archiwizowanie dokumentów.
 1. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 2. Nadzorowanie właściwego obiegu dokumentów.
 3. Sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli nad materiałami pozostającymi na stanie ewidencyjnym kancelarii.
 4. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego oznakowania pism i dokumentów zgodnego
  z ,, Rzeczowym Wykazem Akt”

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • możliwość korzystania z funduszu socjalnego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Zgłoszenie aplikacyjne wraz z CV i listem motywacyjnym z dopiskiem Referent ds. Kancelaryjnychprosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@spl.pl  lub składać osobiście w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 – pok. 319.

Dodatkowe informacje:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Działem Kadr tel. (22) 526-44-60 lub poprzez sekretariat tel.  (22) 526-43-18.

Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SPL dla PW SP ZOZ jest możliwy pod adresem e-mail  iod@spl.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku od daty zakończenia rekrutacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ  w Warszawie.

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.

2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).”

Powyższa zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

 

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej