STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o planowanym świadczeniu usług z zakresu lekarza dentysty

Data utworzenia: 17 maj 2019


Ogłoszenie o planowanym świadczeniu usług z zakresu lekarza dentysty


Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych należących do kompetencji lekarza dentysty.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe – tytuł lekarza dentysty,

- Prawo wykonywania zawodu lekarza,

- Aktualne szkolenie BHP,

- Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zakres czynności:

Świadczenie usług medycznych w zakresie lekarza dentysty w ramach kontraktu z NFZ oraz poza kontraktem z NFZ.

Oferujemy:

- umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie)

Godziny udzielania świadczeń do uzgodnienia.

Do  oferty  należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia zawodowe (kserokopie dyplomów);

2) oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zleceniodawcę;

3) pisemną ofertę;

4) Curriculum Vitae (z telefonem kontaktowym) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).

Powyższe dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Lekarz dentysta”   w Kancelarii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 do dnia 22 maja 2019 r.  do godz. 15.00.

Zadania wykonywane będą w budynkach Zleceniodawcy tj.: siedziba główna SPL dla PW SP ZOZ oraz podległe jednostki organizacyjne SPL dla PW SPZOZ, pod wszystkimi adresami, w których prowadzona jest działalność, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym SPL dla PW SPZOZ.

 

Usługi świadczone przez Zleceniobiorcę odbywać się będą w dni robocze, z wyjątkiem dni, w których firma zleceniodawcy nie pracuje, w szczególności dni ustawowo wolne od pracy.

Umowa zlecenie zawarta zostanie od momentu jej podpisania do 28.06.2019 roku.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani.

 

Uprzejmie informuję, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. 

 

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Zastępcą Dyrektora ds. stomatologii Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 31 w Warszawie,  tel. (22) 526-41-89.

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej