STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES W CELU REALIZACJI USŁUG. MOŻESZ OKREŚLIĆ WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES W TWOJEJ PRZEGLĄDARCE. Rozumiem

E-REJESTRACJA Aktualności

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-15 17:06:56 2021-10-19 12:00:00 2021-10-19 13:00:00 ogłoszony

SPL/31/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-15 16:56:08 2021-10-29 10:00:00 2021-10-29 11:00:00 ogłoszony

SPl/30/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-13 15:42:10 2021-10-25 10:00:00 2021-10-25 10:30:00 ogłoszony

„ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W PODZIALE NA 6 (SZEŚĆ) CZĘŚCI.”. NR SPRAWY: SPL/14/PN/2021

Część 1 – Fartuch ochronny RTG;
Część 2 – Końcówki stomatologiczne na kątnice- 4 sztuki ;
Część 3 – Końcówki stomatologiczne na turbinę- 4 sztuki;
Część 4 – Sinuskop laryngologiczny;
Część 5 – Uchwyt skalera stomatologicznego - 9 sztuk
Część 6 – Dermatoskop


Identyfikator postępowania
dbbe3192-3062-4a9a-b411-a0326660d907

Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00231868/01

postępowanie jest prowadzone na stronie internetowej pod adresem www.miniportal.uzp.gov.pl

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-12 18:18:17 2021-10-15 12:00:00 2021-10-01 12:30:00 ogłoszony

SPL/29/KO/2021 Świadczenia w ramach Medycyny pracy i Wojskowych Komisji Lekarskich

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-11 17:24:51 2021-10-25 08:30:00 2021-10-28 09:00:00 ogłoszony

SPL/28/KO/2021 BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-08 10:10:08 2021-10-22 11:00:00 2021-10-22 11:30:00 ogłoszony

„Wykonanie przeglądów technicznych aparatury okulistycznej w podziale na 4 (cztery) części”. Nr sprawy: SPL/18/PN/2021

Identyfikator postępowania
dca3852c-8168-4079-8b85-54f92c0e3bae

Numer ogłoszenia BZP -
nr 2021/BZP 0022550postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem www.miniportal.uzp.gov.pl
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-07 14:53:26 2021-10-18 09:00:00 2021-10-18 09:30:00 ogłoszony

Sukcesywna dostawa filtrów do stacji uzdatniania wody

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-06 14:32:51 2021-10-29 09:00:00 2021-10-29 09:30:00 ogłoszony

Przedłużenie ważności posiadanych licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET ENDPOINT ANTIVIRUS SUITE na rzecz Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-05 13:38:34 2021-10-08 09:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

zakup usługi dostępu do informatycznej platformy zakupowej

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-04 12:12:56 2021-10-19 09:00:00 2021-10-19 09:30:00 ogłoszony

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodach 18,15,16 i 09, wytwarzanych w Placówce SPL dla PW SPZOZ w Warszawie i jej Filiach

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-01 13:35:39 2021-10-15 10:00:00 2021-10-15 11:00:00 ogłoszony

SPL/27/KO/2021 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-01 11:54:39 2021-10-13 09:00:00 2021-10-13 09:30:00 ogłoszony

Wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej w podziale na 2 (dwie) części: Część 1 – przegląd UROFLOWMETRU (pakiet 35); Część 2 – przegląd OCT HEIDELBERG (pakiet 81);

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-10-01 10:45:30 2021-11-03 10:00:00 2021-11-03 10:30:00 ogłoszony

„WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO DENSYTOMETRU (pakiet 54)” NR SPRAWY: SPL/10/PN/2021

Identyfikator postępowania
00883bfc-36b6-4773-b44a-3a19345a8591

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00198923/01

STRONĄ POSTĘPOWANIA JEST STRONA INTERNETOWA POD ADRESEM: WWW.MINIPORTAL.UZP.GOV.PL

uwaga, zmiana terminu składania ofert
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-29 15:27:43 2021-10-08 10:00:00 2021-10-08 10:30:00 ogłoszony

„WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH APARATURY MEDYCZNEJ OPTYCZNEJ FIRMY CARL ZEISS W PODZIALE NA 2 (DWIE) CZĘŚCI” NR SPRAWY: SPL/16/PN/2021

Identyfikator postępowania
4606c951-9800-4ade-aff4-39f92227e11a

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00196556/01

STRONĄ PROWADZENIA POSTĘPOWANIA JEST STRONA INTERNETOWA POD ADRESEM: WWW.MINIPORTAL.UZP.GOV.PL
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-29 15:16:51 2021-10-18 11:00:00 2021-10-18 11:30:00 ogłoszony

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW I SZCZEPIONEK W PODZIALE NA 4 (cztery) CZĘŚCI, NR SPRAWY: SPL/13/PN/2021

Identyfikator postępowania
310abc98-5eec-427b-b4ec-fa8bbadeee78

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00196487/01

STRONĄ INTERNETOWĄ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA JEST STRONA WWW.MINIPORTAL.UZP.GOV.PL

Uwaga - zmiana terminu składania ofert
uwaga - zmodyfikowana dokumentacja m.in. formularz oferty i oświadczenie oraz opis przedmiotu zamówienia w związku z wydzieleniem oddzielnego pakietu szczepionek
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-24 15:31:01 2021-10-11 10:00:00 2021-10-11 11:00:00 ogłoszony

SPL/26/KO/2021 BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-24 14:43:56 2021-10-11 10:00:00 2021-10-11 10:15:00 ogłoszony

„SUKCESYWNE DOSTAWY PRZEŚCIERADEŁ I POKROWCÓW NA HOLTERY W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI”, nr sprawy: SPL/15/PN/2021.

Identyfikator postępowania
df8694c4-4ab1-4a26-af29-6344792c8a22
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00192114/01
Adres strony WWW postępowania
http://www.miniportal.uzp.gov.pl

Uwaga - zmiana terminu składania ofert.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-24 09:59:59 2021-10-04 09:00:00 2021-10-04 09:30:00 ogłoszony

Wykonanie przeglądów technicznych Holterów (18 pakiet)

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-23 09:16:36 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 - WERSJA 9

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-22 14:51:29 2021-09-30 09:00:00 2021-09-30 09:30:00 ogłoszony

Wykonanie przeglądów technicznych aparatów RTG w podziale na 4 (cztery) części

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-21 13:27:41 2021-09-29 09:00:00 2021-09-29 09:15:00 ogłoszony

Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych klimatyzatorów, kompleksową obsługę serwisową oraz naprawę klimatyzatorów i systemów wentylacji o parametrach technicznych

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-21 09:16:52 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 - WERSJA NR 8

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-17 09:36:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - WERSJA NR 7

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-16 17:53:57 2021-09-30 10:00:00 2021-09-30 11:00:00 ogłoszony

SPL/25/KO/2021 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-15 13:16:17 2021-09-23 09:00:00 2021-09-23 09:30:00 ogłoszony

Wykonanie napraw autoklawów

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-15 08:49:04 2021-09-16 09:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-09-15 08:43:30 2021-09-21 09:00:00 2021-09-21 09:30:00 ogłoszony

Wykonanie przeglądów technicznych Holterów (18 pakiet)

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-08-30 08:14:12 2021-09-06 09:00:00 2021-09-06 09:00:00 ogłoszony

Naprawa aparatu do badania wrażliwości na kontrast FVA (s/n: 1827438999), numer sprawy SPL/13/KC/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-08-27 15:04:39 2021-09-10 09:00:00 2021-09-10 09:00:00 ogłoszony

Przeprowadzenie przez Wykonawcę dla pracowników Zamawiającego, szkolenia z I-wszej pomocy przed lekarskiej”, nr sprawy: SPL/87/BHP/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-08-27 12:09:24 2021-09-02 09:00:00 2021-09-02 09:00:00 ogłoszony

Najem 7 (siedmiu) terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną oraz rozliczenie transakcji bezgotówkowych, dokonywanych kartami płatniczymi w Filiach Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojsko SPZOZ w Warszawie, z prawem opcji najmu

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-08-18 12:49:29 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - WERSJA NR 6

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-08-16 10:25:24 2021-09-02 10:30:00 2021-09-02 11:30:00 ogłoszony

„WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH RÓŻNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ, W PODZIALE NA 5 (PIĘĆ) CZĘŚCI”, NR SPRAWY: SPL/09/PN/2021.

Identyfikator postępowania
7da322db-84eb-44b9-8fa6-26c5c313d79b

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00158893/01 z dnia 2021-08-24

PEŁNA DOKUMENTACJA POSTĘOWANIA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ POD ADRESEM: WWW.MINIPORTAL.UZP.GOV.PL
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-07-21 16:30:37 2021-08-04 10:00:00 2021-08-04 12:00:00 ogłoszony

SPL/24/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-07-15 17:14:17 2021-07-29 10:00:00 2021-07-29 11:00:00 ogłoszony

SPL/23/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-07-12 15:54:39 2021-07-26 10:00:00 2021-07-26 12:00:00 ogłoszony

SPL/22/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-07-09 14:31:10 2021-07-26 11:00:00 2021-07-26 11:15:00 ogłoszony

„WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY GE MEDICAL SYSTEMS, W PODZIALE NA 4 (CZTERY) CZĘŚCI.”, NR SPRAWY: SPL/07/PN/2021.

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: ocds-148610-6d4735a5-def1-11eb-b885-f28f91688073
NR OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110279/01 z dnia 2021-07-09

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 26.07.2021 R. DO GODZ. 11.00.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-07-09 13:15:12 2021-07-19 10:00:00 2021-07-19 10:00:00 ogłoszony

Sukcesywne dostawy podtlenku azotu do Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie (SPL dla PW SPZOZ w Warszawie) wraz z dzierżawą zbiorników, w łącznej ilości max. 60 (sześćdziesiąt) litrów

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE PROCEDURY REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST NIŻSZA OD KWOTY 130 000,00 ZŁ NETTO, ZGODNIE Z ZAPISAMI ROZDZIAŁU 5 UST. 13 PKT 1), W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE 2 UST. 4 LIT. a) REGULAMINU.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-07-07 15:45:16 2021-07-21 12:00:00 2021-07-21 12:15:00 ogłoszony

WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATURY RTG, NR SPRAWY: SPL/04/PN/2021

ID POSTĘPOWANIA: 212323f8-861d-47fc-8bbc-e2c7090044fa
NR OGŁOSZENIA W BZP: 2021/BZP 00107541/01


UWAGA
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 21.07.2021 R. GODZ. 12:00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-06-29 16:01:15 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021- WERSJA NR 5

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-06-29 15:16:59 2021-07-12 11:00:00 2021-07-12 11:15:00 ogłoszony

„SUKCESYWNE DOSTAWY PAKIETÓW TESTOWYCH BOWIE-DICK”. NR SPRAWY: SPL/06/PN/2021

ID POSTEPOWANIA:
5b6c6860-9dd8-4ddb-a427-5b1161685e50
NR OGŁOSZENIA W BZP:
2021/BZP 00098656/01

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-06-23 15:43:56 2021-07-07 10:00:00 2021-07-07 11:00:00 ogłoszony

SPL/21/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-06-23 09:18:56 2021-06-29 10:00:00 2021-06-29 10:00:00 ogłoszony

Okresowa kontrola oraz niezbędne naprawy systemów alarmowania o włamaniu i napadzie, pożarowego, nadzoru wideo oraz kontroli dostępu, będących na wyposażeniu SPL dla PW SPZOZ; NR SPRAWY: SPL/01/KC/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-06-22 14:30:33 2021-07-07 10:00:00 2021-07-07 10:30:00 ogłoszony

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W PODZIALE NA 8 (OSIEM) CZĘŚCI, NR SPRAWY: SPL/05/PN/2021

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI (4) SWZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-06-02 17:12:56 2021-06-16 10:00:00 2021-06-16 12:00:00 ogłoszony

SPL/20/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-06-02 17:02:16 2021-06-16 10:00:00 2021-06-16 11:00:00 ogłoszony

SPL/19/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-05-25 16:32:30 2021-06-29 12:00:00 2021-06-29 12:30:00 ogłoszony

„SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH MATERIAŁÓW I NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH ORAZ OLEJÓW SERWISOWYCH DO KĄTNIC I TURBIN STOMATOLOGICZNYCH, W PODZIALE NA 8 (OSIEM) CZĘŚCI”. NR SPRAWY: SPL/02/PN/2021

UWAGA1
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM https://miniportal.uzp.gov.pl/

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert.

informujemy, iż procedowane jest udzielenie odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.
Uwaga!
zmiana terminu składania ofert (2)

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 29.06.2021 R. GODZ. 12.00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-05-25 15:12:08 2021-06-04 11:00:00 2021-06-04 11:30:00 ogłoszony

„WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ APARATURY KTG, W PODZIALE NA 4 (CZTERY) CZĘŚCI.”. NR SPRAWY: SPL/03/PN/2021

UMOWA!
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM: https://miniportal.uzp.gov.pl/

UWAGA!
ZMIANA GODZINY SKŁADANIA OFERT.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-05-25 12:25:23 2021-05-31 10:00:00 2021-05-31 10:00:00 ogłoszony

USŁUGI W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAW TELEFONII STACJONARNEJ I CENTRALI TELEFONICZNEJ SPL DLA PW SPZOZ, NR SPRAWY: SPL/11/KC/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-05-20 12:29:40 2021-06-04 11:00:00 2021-06-04 11:30:00 ogłoszony

„WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY GE MEDICAL SYSTEMS, W PODZIALE NA 4 (CZTERY) CZĘŚCI.”. NR SPRAWY: SPL/01/PN/2021

UWAGA!
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM htttps://miniportal.uzp.gov.pl/

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
02.06.2021 R., GODZ. 10.00

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
04.06.2021 R., GODZ. 11.00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-05-13 15:45:35 2021-05-27 12:00:00 2021-05-27 13:00:00 ogłoszony

SPL/18/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-05-11 15:23:22 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

AKTUALIZACJA PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZAMIESZCZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 15.04.2021 R. NR 2021/BZP 00004484/02/P

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-05-07 09:38:54 2021-05-13 10:00:00 2021-05-13 10:00:00 ogłoszony

PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI, NAPRAW ORAZ UTRZYMANIE W CIĄGŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ DŹWIGÓW OSOBOWYCH I PLATFORM, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO, NR SPRAWY: SPL/05/KC/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-30 14:53:06 2021-05-17 10:00:00 2021-05-17 11:00:00 ogłoszony

SPL/16/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-30 14:43:21 2021-05-14 10:00:00 2021-05-14 11:00:00 ogłoszony

SPL/15/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-29 16:30:24 2021-05-14 12:00:00 2021-05-14 13:00:00 ogłoszony

SPL/17/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-27 14:31:14 2021-05-06 10:00:00 2021-05-06 10:00:00 ogłoszony

DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORA MITSUBISHI HEAVY W SERWEROWNI SPL DLA PW SPZOZ, NR SPRAWY: SPL/10/KC/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-27 12:22:31 2021-05-07 12:00:00 2021-05-07 12:00:00 ogłoszony

„Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, oraz artykułów i sprzętu ochrony przeciwpożarowej i elektronicznego na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ, NR SPRAWY: SPL/08/KC/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-26 22:54:44 2021-05-10 10:00:00 2021-05-10 11:00:00 ogłoszony

SPL/14/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-23 11:16:06 2021-05-19 10:00:00 2021-05-19 10:00:00 ogłoszony

PONOWNA CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, wg PN-EN ISO 9001:2015, wdrożonego i funkcjonującego w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ

UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19 MAJA 2021 R., GODZ. 10.00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-22 16:06:49 2021-05-06 10:00:00 2021-05-06 11:00:00 ogłoszony

SPL/13/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-15 11:59:59 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-04-02 13:45:07 2021-04-16 10:00:00 2021-04-16 11:00:00 ogłoszony

Konkurs SPL/12/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-03-26 13:50:07 2021-04-05 10:00:00 2021-04-05 10:00:00 ogłoszony

SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, NR SPRAWY: SPL/04/KC/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-03-26 12:52:33 2021-04-12 09:00:00 2021-04-12 09:00:00 ogłoszony

USŁUGI UBEZPIECZENIA OC I MIENIA, W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI; NR SPRAWY: SPL/09/KC/2021

INFORMUJEMY, IŻ TRWA OCENA OFERT. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA PLANOWANE JEST DO KOŃCA BIEŻĄCEGO TYGODNIA.

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁĄDANIA OFERT NA 12.04.2021 R. GODZ. 09.00

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ SZCZEGOŁOWE DANE DOT. UBEZPIECZANEGO PODMIOTU TJ. INFORMACJE DO OCENY RYZYKA, NP.: DANE FINANSOWE, MAJĄTEK, SZKODOWOŚĆ ETC., ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE WYKONAWCY NA WNIOSEK.
WNIOSEK NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES ZAMOWIENIA@SPL.PL
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-03-22 13:04:00 2021-03-26 11:00:00 2021-03-26 11:00:00 ogłoszony

„Usługi z zakresu przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń i instalacji przeciwpożarowych na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPL dla

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-03-16 08:09:49 2021-03-25 11:00:00 2021-03-25 11:00:00 ogłoszony

Dostawa profesjonalnych środków czystości na potrzeby SPL dla PW SPZOZ

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z PROCEDOWANIEM ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.


„Dostawa profesjonalnych środków czystości na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPL dla PW SPZOZ), z siedzibą w Warszawie (00-911), przy
ul. Nowowiejskiej 31 w podziale na części”
1.1. Pakiet 1.: „Dostawa profesjonalnych środków czyszczących”;
1.2. Pakiet 2.: „Dostawa ścierek z mikro włókien (mikrofazy)”;
1.3. Pakiet 3.: „Dostawa koszy”;
1.4. Pakiet 4.: „Dostawa mioteł, szczotek i innych artykułów do sprzątania”;
1.5. Pakiet 5.: „Dostawa papieru toaletowego oraz ręczników do rąk”;
1.6. Pakiet 6.: „Dostawa worków na odpady komunalne i medyczne”.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-03-08 15:56:42 2021-03-12 11:00:00 2021-03-12 11:00:00 ogłoszony

Dostawa medycznego azotu ciekłego wraz z dzierżawą zbiorników SPL 02/KC/2021

UWAGA!
Na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-03-04 19:20:18 2021-03-18 11:00:00 2021-03-18 12:00:00 ogłoszony

SPL/9/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-03-02 18:49:16 2021-03-16 10:00:00 2021-03-16 11:00:00 ogłoszony

SPL/7/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-03-01 17:54:53 2021-03-15 11:00:00 2021-03-15 12:00:00 ogłoszony

SPL/11/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-02-26 15:43:40 2021-03-12 10:00:00 2021-03-12 12:00:00 ogłoszony

SPL/5/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-02-25 17:22:26 2021-03-10 10:00:00 2021-03-10 13:00:00 ogłoszony

SPL/6/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-02-24 18:26:52 2021-03-10 11:00:00 2021-03-10 11:30:00 ogłoszony

SPL/10/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-02-23 18:45:12 2021-03-10 11:00:00 2021-03-10 12:00:00 ogłoszony

SPL/8/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-02-05 15:57:35 2021-02-22 11:00:00 2021-02-22 12:00:00 ogłoszony

SPL/3/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-02-02 15:57:03 2021-02-16 10:00:00 2021-02-16 11:00:00 ogłoszony

SPL/4/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-01-29 14:32:48 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-01-14 17:16:27 2021-01-28 11:00:00 2021-01-28 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/02/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2021-01-14 17:07:05 2021-01-28 11:00:00 2021-01-28 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/01/KO/2021

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-31 10:20:16 2021-01-18 11:00:00 2021-01-18 11:15:00 ogłoszony

ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH Z ZAPEWNIONĄ BARIERĄ HIGIENICZNĄ DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO, NR SPRAWY: SPL/46/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-31 09:34:29 2021-01-25 10:00:00 2021-01-25 10:15:00 ogłoszony

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI TECHNICZNEJ I AKTUALIZACJI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I WSPRACIA SYSTEMU MEDIQUS ORAZ SYSTEMU WMS ERP, NR SPRAWY: SPL/45/PN/2020

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin 18.01.2021r.godz. 12:00
UWAGA! Kolejne przesunięcie terminu składania ofert.
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin 20.01.2021r.godz. 10:00
UWAGA! Kolejne przesunięcie terminu składania ofert.
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin 25.01.2021r.godz. 10:00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-31 09:23:00 2021-01-14 11:00:00 2021-01-14 11:15:00 ogłoszony

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH W PODZIALE NA TRZY PAKIETY, NR SPRAWY: SPL/44/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-30 17:34:27 2021-01-14 14:00:00 2021-01-14 14:00:00 ogłoszony

USŁUGI SUPERWIZYJNE DLA PSYCHOTERAPEUTÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNNEJ SPL dla PW SP ZOZ, W PODZIALE NA CZĘŚCI; NR SPRAWY: SPL/34/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-29 09:05:40 2021-01-07 14:00:00 2021-01-07 14:10:00 ogłoszony

SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU XERO, NA POTRZEBY SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SPZOZ; NR SPRAWY: SPL/33/KC/2020

Uwaga, modyfikacja opisu przedmiotu w załączniku nr 1 - zadanie nr 3 poz. 1
zmiana terminu składania ofert - nowy termin 7 stycznia 2021 r., godz. 14.00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-29 08:45:39 2021-01-11 10:00:00 2021-01-11 10:15:00 ogłoszony

NAPRAWA APARATURY STOMATOLOGICZNEJ IV; NR SPRAWY: SPL/41/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-28 20:06:31 2021-01-11 11:00:00 2021-01-11 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/34/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-21 11:36:21 2021-01-04 11:00:00 2021-01-04 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/36/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-15 12:40:08 2020-12-24 12:00:00 2020-12-24 12:15:00 ogłoszony

Dostawa materiałów protetycznych w podziale na 6 pakietów. SPL/43/PN/2020

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 24.12.2020 R., GODZ. 12.00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-15 09:41:44 2020-12-23 10:00:00 2020-12-23 10:15:00 ogłoszony

Dostawa materiałów rehabilitacyjnych oraz drobnego sprzętu medycznego w podziale na 8 (osiem) pakietów; nr sprawy: SPL/42/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-14 07:50:44 2020-12-18 09:00:00 2020-12-18 09:15:00 ogłoszony

Dostawa duplikatora płyt CD DVD. NR SPRAWY SPL/32/KC/2020

Dostawa duplikatora płyt CD DVD
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-11 18:08:07 2020-12-28 10:00:00 2020-12-28 11:00:00 ogłoszony

Konkurs Ofert SPL/35/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-08 13:25:56 2020-12-22 10:00:00 2020-12-22 10:15:00 ogłoszony

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH IV w podziale na 14 części. NR SPRAWY SPL/40/PN/2020

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH IV w podziale na 14 części. Pakiet 10 -Pomiary PH, Pakiet 20 - EEG, Pakiet 32 -Ultradźwięki + kardiomonitor, Pakiet 33 - Rehabilitacja I, Pakiet 48 - Rehabilitacja II, Pakiet 56 - RTG i USG Simensa, Pakiet 58 - Etron 120, Pakiet 69- Diatermie, Pakiet 86- Audiometry I. Pakiet 86A- Audiometry II, Pakiet- 87- Tonometry, Pakiet 88- OCT, Pakiet 89- Duplikator, Pakiet- 90 Testy Monitory medyczne
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-03 21:40:43 2020-12-11 10:00:00 2020-12-11 10:15:00 ogłoszony

Dostawa energii elektrycznej. NR SPRAWY SPL/39/PN/2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy taryfowej jednostrefowej w nieruchomościach SPL dla PW SPZOZ w Warszawie, znajdujących się w podanych poniżej lokalizacjach: • SPL dla PW SPZOZ przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie, • SPL dla PW SPZOZ przyul. gen. W. Andersa 16 w Warszawie, • SPL dla PW SPZOZ przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 12 wWarszawie, • SPL dla PW SPZOZ przy ul. Nowowiejskiej 5, lok. 1U-45A i 1U-45 w Warszawie, • SPLdla PW SPZOZ przy ul. Nowowiejskiej 5, lok. 1U-48 w Warszawie, • SPL dla PW SPZOZ przy ul.Nowowiejskiej 5 (stomatologia), lok. 1U-43/54 w Warszawie, • SPL dla PW SPZOZ przy ul.Nowowiejskiej 10, lok. 1U-56 i U-58 w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-02 20:40:52 2020-12-21 10:00:00 2020-12-21 11:00:00 ogłoszony

SPL/32/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-12-01 17:26:05 2020-12-15 11:00:00 2020-12-15 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/33/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-26 19:58:52 2020-12-10 11:00:00 2020-12-10 12:00:00 ogłoszony

KONKURS ofert SPL/29/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-25 09:58:39 2020-12-03 12:00:00 2020-12-03 12:00:00 ogłoszony

Dostawa materiałów medycznych II. NR SPRAWY SPL/38/PN/2020

Dostawa materiałów medycznych II z podziałem na:
Zadanie nr 3- Prześcieradła jednorazowe,
Zadanie nr 3a- Prześcieradła papierowe jednorazowe
Zadanie nr 9- Paski fluorosceinowe,
Zadanie nr 17- Igły i paski do gleukometru,
Zadanie nr 19- Szalki Petriego,
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-25 09:56:11 2020-12-03 10:00:00 2020-12-03 10:15:00 ogłoszony

Dostawa filtrów do stacji uzdatniania wody III. NR SPRAWY SPL/37/PN/2020

Dostawa filtrów do stacji uzdatniania wody III
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-20 13:41:17 2020-12-04 11:00:00 2020-12-04 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/31/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-20 12:26:27 2020-11-27 09:00:00 2020-11-27 09:30:00 ogłoszony

Usługa wywozu odpadów komunalnych. NR SPRAWY SPL/31/KC/2020

Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-20 12:11:00 2020-12-03 10:00:00 2020-12-03 10:15:00 ogłoszony

DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNE (2), W PODZIALE NA TRZY CZĘŚCI; NR SPRAWY: SPL/36/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-19 20:12:15 2020-12-03 11:00:00 2020-12-03 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/30/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-18 08:03:47 2020-11-23 09:00:00 2020-11-23 10:00:00 ogłoszony

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej. NR SPRAWY SPL/30/KC/2020

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Potrzeb Specjalistycznej Przychodni dla Pracowników Wojska SP ZOZ (2 x ISDN 30B+D), które zostały szczegółowo opisane
w Załączniku nr 2 do Formularza oferty.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-06 20:41:55 2020-11-20 11:00:00 2020-11-20 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 26/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-06 10:53:50 2020-11-16 10:00:00 2020-11-16 10:15:00 ogłoszony

Naprawa aparatury stomatologicznej III. NR SPRAWY SPL/35/PN/2020

Naprawa aparatury stomatologicznej III - unity stomatologiczne.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-05 13:30:29 2020-11-12 09:00:00 2020-11-12 09:15:00 ogłoszony

Wykonanie robót remontowych, polegających na antykorozyjnym zabezpieczeniu dachu z blachy ocynkowanej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31. NR SPRAWY SPL/29/KC/2020

Wykonanie robót remontowych, polegających na antykorozyjnym zabezpieczeniu dachu z blachy ocynkowanej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-04 15:23:08 2020-11-18 12:00:00 2020-11-18 12:15:00 ogłoszony

Dostawa materiałów rehabilitacyjnych oraz drobnego sprzętu medycznego w podziale na 10 (dziesięć) pakietów NR SPRAWY: SPL/32/PN/2020

NR SPRAWY: SPL/32/PN/2020; TERMIN SKŁADANIA OFERT 18.11.2020 R., GODZ. 12:00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-04 15:07:31 2020-11-17 11:00:00 2020-11-17 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 27/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-11-02 14:05:09 2020-11-16 10:00:00 2020-11-16 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/28/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-10-29 17:45:05 2020-11-09 10:00:00 2020-11-09 10:15:00 ogłoszony

Dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych. NR SPRAWY SPL/34/PN/2020

Dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych z podziałem na 22 zadania:
Zadanie nr 1- Materiały opatrunkowe,
Zadanie nr 2- Anoskopy,
Zadanie nr 3- Prześcieradła jednorazowe,
Zadanie nr 4- Materiały do RTG i mammografii,
Zadanie nr 5- Żele do USG,
Zadanie nr 6- Pasty ścierne, elektrody,
Zadanie nr 7- Papiery specjalistyczne do EKG, USG,
Zadanie nr 8- Ustniki do spirometru,
Zadanie nr 9- Paski fluorosceinowe,
Zadanie nr 10- Igły medyczne,
Zadanie nr 11- Strzykawki,
Zadanie nr 12- Kubeczki plastikowe,
Zadanie nr 13- Nici chirurgiczne,
Zadanie nr 14- Akcesoria do sterylizacji narzędzi,
Zadanie nr 15- Bagietki, patyczki, szkiełka,
Zadanie nr 16- Pojemniki na odpady,
Zadanie nr 17- Igły i paski do gleukometru,
Zadanie nr 18- Pozostałe materiały medyczne,
Zadanie nr 19- Szalki Petriego,
Zadanie nr 20- Materiały pierwszej pomocy,
Zadanie nr 21- Serwety medyczne,
Zadanie nr 22- Plastry.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-10-28 13:22:30 2020-11-16 11:00:00 2020-11-16 12:00:00 ogłoszony

KONKURS OFERT O UDZIELANIE SWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR SPL/25/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-10-19 17:21:50 2020-10-27 10:00:00 2020-10-27 10:15:00 ogłoszony

Dostawa filtrów do stacji uzdatniania wody oraz dostawa uszczelek do drzwi autoklawu wraz z filtrem bakteriologicznym II. NR SPRAWY SPL/33/PN/2020

Dostawa filtrów do stacji uzdatniania wody oraz dostawa uszczelek do drzwi autoklawu wraz z filtrem bakteriologicznym II z podziałem na trzy zadania.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-10-12 14:57:47 2020-10-20 10:00:00 2020-10-20 10:15:00 ogłoszony

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I/LUB MASECZEK OCHRONNYCH W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI; NR SPRAWY: SPL/31/PN/2020

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFETRT NA DZIEŃ 22.10.2020 R., GODZ. 10.00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-10-02 18:44:31 2020-10-14 10:00:00 2020-10-14 10:15:00 ogłoszony

Dostawa szczepionek II. NR SPRAWY SPL/30/PN/2020

Dostawa szczepionek II z podziałem na dziewięć części.
Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie typu split zawierająca po 15 µg hamaglutyniny każdego z 4 typów wirusa grypy rekomendowanych przez WHO zaejestrowana w postaci ampułkostrzykawki 0,5 ml i 0,25 ml
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-10-02 13:48:13 2020-10-16 10:00:00 2020-10-16 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/24/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-10-02 07:45:29 2020-10-09 09:00:00 2020-10-09 09:15:00 ogłoszony

Wykonanie robót remontowych pokrycia dachu w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31. NR SPRAWY: SPL/28/KC/2020

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót remontowych, pokrycia dachu, w budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ, przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie”, polegających na antykorozyjnym pokryciu dachu z blachy ocynkowanej”. Powierzchnia dachu wynosi ok. 850 m2. oraz wykonanie robót dodatkowych na zewnątrz budynku.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-30 14:21:31 2020-10-08 09:00:00 2020-10-08 09:15:00 ogłoszony

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodach 18, 15 i 09 II. NR SPRAWY: SPL/29/PN2020

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodach 18, 15 i 09 II z podziałem na 3 części.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-28 18:14:06 2020-10-06 10:15:00 2020-10-06 10:00:00 ogłoszony

Dostawa filtrów i uszczelek w podziale na trzy części. NR SPRAWY: SPL/28/PN/2020

Dostawa filtrów i uszczelek w podziale na trzy części
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-17 11:08:53 2020-09-22 11:00:00 2020-09-22 11:15:00 ogłoszony

Dostawa środków do dezynfekcji. NR SPRAWY: SPL/27/KC/2020

Dostawa środków do dezynfekcji z podziałem na cztery zadania.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-15 12:13:48 2020-09-28 11:00:00 2020-09-20 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 21/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-11 21:50:01 2020-09-21 10:00:00 2020-09-21 10:15:00 ogłoszony

DOSTAWA SZCZEPIONEK. NR SPRAWY SPL 27/PN/2020

Dostawa szczepionek przeciw grypie z podziałem na 9 części.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-10 10:31:14 2020-09-21 12:00:00 2020-09-21 12:15:00 ogłoszony

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH O KODACH 18, 15 I 09. NR SPRAWY:SPL/25/PN/2020

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH O KODACH 18, 15 I 09.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-04 15:39:59 2020-09-14 10:00:00 2020-09-14 10:10:00 ogłoszony

WYKONANIE PODŁĄCZENIA AUDIOMETRU I TYMPANOMETRU DO KOMPUTERA; NR SPRAWY: SPL/24/PN/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 14.09.2020 R., GODZ. 10.00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-04 13:40:56 2020-09-16 10:00:00 2020-09-16 10:30:00 ogłoszony

Konkurs ofert 20/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-09-03 13:27:30 2020-09-16 10:00:00 2020-09-16 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 19/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-08-28 13:38:31 2020-09-04 12:00:00 2020-09-04 12:10:00 ogłoszony

DOSTAWA MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH W PODZIALE NA CZTERY CZĘŚCI, NR SPRAWY: SPL/23/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-08-26 14:46:33 2020-08-31 12:00:00 2020-08-31 12:10:00 ogłoszony

URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE PRZEZ OKRES 12-STU MIESIĘCY SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, NR SPRAWY: SPL/26/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-08-21 12:55:32 2020-08-27 09:30:00 2020-08-27 09:40:00 ogłoszony

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH, W TYM DLA JEDNEGO NUMERU MIN. 15 GB INTERNET LTE; NR SPRAWY: SPL/25/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-08-20 12:58:17 2020-08-28 14:00:00 2020-08-28 14:15:00 ogłoszony

DOSTAWA LEKÓW W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI, NR SPRAWY: SPL/26/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-08-19 09:28:51 2020-09-02 10:00:00 2020-09-02 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 18/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-08-12 15:36:39 2020-08-18 10:00:00 2020-08-18 10:10:00 ogłoszony

URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE PRZEZ OKRES 12-STU MIESIĘCY SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, NR SPRAWY: SPL/22/KC/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.08.2020 R. GODZ. 10.00
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-08-11 13:16:51 2020-08-21 12:00:00 2020-08-21 12:10:00 ogłoszony

USŁUGI SUPERWIZJI INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ W PODZIALE NA NURTY: PSYCHOANALITYCZNY; POZNAWCZO-BEHAWIORALNY W ZAKRESIE SUPERWIZJI INDYWIDUALNEJ ORAZ POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM I SCHEMATU W ZAKRESIE SUPERWIZJI GRUPOWEJ

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-30 10:00:35 2020-08-13 11:00:00 2020-08-13 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 15/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-29 12:44:28 2020-08-12 10:00:00 2020-08-12 10:30:00 ogłoszony

Konkurs ofert 17/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-29 10:50:15 2020-08-12 10:00:00 2020-08-12 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 16/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-21 15:51:46 2020-08-03 11:00:00 2020-08-03 11:15:00 ogłoszony

DOSTAWY LEKÓW I SZCZEPIONEK W PODZIALE NA TRZY CZĘŚCI; NR SPRAWY: SPL/23/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-17 16:05:00 2020-07-22 14:00:00 2020-07-22 14:00:00 ogłoszony

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU STACJONARNEGO; NR SPRAWY: SPL/21/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-17 15:34:59 2020-07-21 10:30:00 2020-07-21 10:30:00 ogłoszony

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POLAGAJĄCA NA UZUPEŁNIENIU BRAKÓW ORAZ NAPRAWIE I PRZEGLĄDZIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO, URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH; NR SPRAWY: SPL/20/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-17 09:41:20 2020-08-28 12:00:00 2020-08-28 12:05:00 ogłoszony

WYKONANIE NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ WWW.SPL.PL; NR SPRAWY: SPL/16/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-15 15:17:15 2020-07-24 14:00:00 2020-07-24 14:10:00 ogłoszony

WYKONANIE PODŁĄCZENIA AUDIOMETRU I TYMPANOMETRU DO KOMPUTERA; NR SPRAWY: SPL/22/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-10 10:16:47 2020-07-16 14:00:00 2020-07-16 14:15:00 ogłoszony

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSERWACYJNA KLIMATYZAORÓW I SYSTEMÓW WENTYLACJI; SPL/19/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-10 10:00:53 2020-07-16 12:00:00 2020-07-16 12:15:00 ogłoszony

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POLEGAJĄCA NA UZUPEŁNIENIU BRAKÓW ORAZ NAPRAWIE I PRZEGLĄDZIE PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO, URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH, NR SPRAWY: SPL/18/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-09 12:44:23 2020-07-23 10:00:00 2020-07-23 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 12/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-08 10:24:44 2020-07-24 11:00:00 2020-07-24 11:10:00 ogłoszony

NAPRAWA DIATERMII THERMATUR 200; NR SPRAWY: SPL/20/PN/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-08 10:16:17 2020-07-16 11:00:00 2020-07-16 11:15:00 ogłoszony

NAPRAWA APARATURY STOMATOLOGICZNEJ W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI NR SPRAWY: SPL/21/PN/2020

CZĘŚĆ NR 1 - NAPRAWA UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH I KOMPRESORÓW
CZĘŚĆ NR 2 - NAPRAWA APARATÓW RTG

Nr sprawy: SPL/21/PN/2020
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-03 14:54:02 2020-07-17 10:00:00 2020-07-17 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 13/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-07-03 13:18:04 2020-07-17 10:00:00 2020-07-17 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 14/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-06-30 10:05:04 2020-07-07 14:00:00 2020-07-07 14:00:00 ogłoszony

USŁUGI SPRZĄTANIA SPL/17/KC/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-06-23 10:28:07 2020-07-01 12:00:00 2020-07-01 12:00:00 ogłoszony

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSERWACYJNA KLIMATYZAORÓW I SYSTEMÓW WENTYLACJI; SPL/15/KC/2020

Kompleksowa obsługa konserwacyjna, serwisowa oraz naprawa klimatyzatorów i systemów wentylacji, nr sprawy: SPL/15/KC/2020
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-06-16 22:01:13 2020-06-19 13:30:00 2020-06-19 13:30:00 ogłoszony

Dostawa wody mineralnej. SPL/14/KC/2020

Dostawa wody mineralnej
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-06-10 11:19:56 2020-06-22 10:00:00 2020-06-22 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 11/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-06-09 13:37:00 2020-06-23 11:00:00 2020-06-23 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 10/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-06-08 10:39:08 2020-06-22 10:00:00 2020-06-22 11:00:00 ogłoszony

Konkurs 08/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-06-01 21:58:05 2020-06-09 09:00:00 2020-06-09 09:15:00 ogłoszony

Dostawa filtrów do stacji demineralizujących wodę II. SPL/19/PN/2020

Dostawa filtrów do stacji demineralizujących wodę II.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-22 12:29:31 2020-05-29 14:00:00 2020-05-29 14:00:00 ogłoszony

Dostawa kasetonów sufitowych. SPL/13/KC/2020

Dostawa kasetonów sufitowych
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-20 14:02:44 2020-06-01 11:00:00 2020-06-01 11:15:00 ogłoszony

Dostawa szaf kartotekowych i aktowych. SPL/18/PN/2020

Dostawa szaf kartotekowych i aktowych.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-20 10:37:31 2020-05-29 11:00:00 2020-05-29 11:15:00 ogłoszony

Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych III. SPL/17/PN/2020

Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych III z podziałem na 4 części.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-20 09:35:55 2020-06-03 10:00:00 2020-06-03 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 09/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-19 14:20:39 2020-05-28 09:00:00 2020-05-28 09:15:00 ogłoszony

Naprawa szafy chłodniczej Medica 500. SPL/16/PN/2020

Naprawa szafy chłodniczej Medica 500
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-18 13:03:16 2020-05-26 09:00:00 2020-05-26 09:15:00 ogłoszony

Legalizacja oraz ładowanie butli tlenem medycznym. SPL/15/PN/2020

Legalizacja oraz ładowanie butli tlenem medycznym z podziałem na części:
Wykonywanie legalizacji butli tlenowych
Napełnienie butli tlenowych (2,7l) tlenem medycznym
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-15 15:18:21 2020-05-25 11:00:00 2020-05-25 11:15:00 ogłoszony

Dostawa filtrów do stacji demineralizujących wodę. SPL/14/PN/2020

Dostawa filtrów do stacji demineralizujących wodę.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-15 14:20:47 2020-05-25 09:00:00 2020-05-25 09:15:00 ogłoszony

Naprawa aparatury medycznej III. SPL/12/PN/2020

Naprawa aparatury medycznej III z podziałem na części.
CZĘŚĆ 1 Naprawa aparatu RTG Stephanix Rad Pro
CZĘŚĆ 2 Naprawa aparatów EKG w filiach SPL dla PW SP ZOZ
CZĘŚĆ 3 Naprawa autoklawów I (,VACUKLAW 24B+, STERILCLAVE, MILLENIUM, CLINICKLAW 25,)
CZĘŚĆ 4 Naprawa autoklawów II w filiach SPL dla PW SP ZOZ (SW17)
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-06 21:44:08 2020-05-14 09:00:00 2020-05-14 09:15:00 ogłoszony

Dostawa materiałów stomatologicznych III. SPL/13/PN/2020

Dostawa materiałów stomatologicznych III - Pakiet 4 Inne materiały stosowane w stomatologii ogólnej
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-05-06 13:56:06 2020-05-12 12:00:00 2020-05-12 12:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa materiałów hydraulicznych oraz kasetonów sufitowych. SPL/12/KC/2020

Dostawa materiałów hydraulicznych oraz kasetonów sufitowych
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-29 11:05:33 2020-05-03 11:00:00 2020-05-03 11:00:00 ogłoszony

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej. SPL/11/KC/2020

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej.
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Potrzeb Specjalistycznej Przychodni dla Pracowników Wojska SP ZOZ (2 x ISDN 30B+D)
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-29 08:17:17 2020-05-05 09:00:00 2020-05-05 09:00:00 ogłoszony

Świadczenie usługi w zakresie rozwijania internetu. SPL/10/KC/2020

Świadczenie usługi w zakresie rozwijania internetu z podziałem na części:
Część 2 - Usługi hostingu dla domeny spl.pl, subdomen bip.spl.pl, erejestracja.spl.pl oraz zakup certyfikatu SSL Wildcard.
Część 3 - Wykonanie nowej strony internetowej www.spl.pl
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-23 13:33:25 2020-04-27 08:30:00 2020-04-27 08:30:00 ogłoszony

Usługi w zakresie Internetu: Część 1 - Odnowienie domeny spl.pl. SPL/09/KC/2020

Usługi w zakresie Internetu:
Część 1 - Odnowienie domeny spl.pl.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-21 08:27:04 2020-05-04 11:00:00 2020-05-04 12:00:00 ogłoszony

Konkur ofert SPL 07/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-20 13:03:48 2020-04-22 13:30:00 2020-04-22 13:50:00 unieważniony

Usługi w zakresie internetu, SPL/08/KC/2020

Usługi w zakresie internetu z podziałem na części:
1). Odnowienie domeny spl.pl, bip.spl.pl, internet hosting.
2). Wykonanie nowej strony internetowej www.spl.pl
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-06 15:00:00 2020-04-20 11:00:00 2020-04-20 12:00:00 ogłoszony

Konkurs Ofert SPL/06/KO/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: hematologii, okulistyki, onkologii, ortopedii, otolaryngologii, psychiatrii, radiologii.

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-02 11:14:26 2020-04-10 11:00:00 2020-04-10 11:15:00 ogłoszony

Dostawa materiałów stomatologicznych II. SPL/11/PN/2020

Dostawa materiałów stomatologicznych II.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-02 11:11:56 2020-04-10 10:00:00 2020-04-10 10:15:00 ogłoszony

Dostawa cieplarki laboratoryjnej. SPL/10/PN/2020

Dostawa cieplarki laboratoryjnej
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-04-02 11:09:52 2020-04-14 09:00:00 2020-04-14 09:15:00 ogłoszony

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodach 15 i 18. SPL/09/PN/2020

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodach 15 i 18.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-25 17:37:15 2020-04-06 09:00:00 2020-04-06 09:15:00 ogłoszony

Naprawa aparatury medycznej II. SPL/08/PN/2020

Naprawa aparatury medycznej II z podziałem na części:
CZĘŚĆ 1 Naprawa aparatu RTG Stephanix Rad Pro
CZĘŚĆ 2 Naprawa aparatów EKG w filiach SPL dla PW SP ZOZ
CZĘŚĆ 3 Naprawa autoklawów I oraz stacji uzdatniania wody w filiach SPL dla PW SP ZOZ (EUROPA, VACUKLAW 4B+,STERILCLAVE,
MILLENIUM,CLINICKLAW 25, STERYLIZACJA KOŃCÓWEK, STACJA UZDATNIANIA WODY MICRA, HP5)
CZĘŚĆ 4 Naprawa unitów stomatologicznych w filiach SPL dla PW SP ZOZ
CZĘŚĆ 5 Naprawa autoklawów II w filiach SPL dla PW SP ZOZ (SW17).
Postępowanie prowadzone jest równocześnie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-16 15:00:00 2020-03-30 11:00:00 2020-03-30 12:00:00 ogłoszony

Konkurs Ofert 5/KO/2020 na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: chirurgii naczyniowej, dermatologii i wenerologii, gastroenterologii, hematologii, okulistyki, onkologii, otolaryngologii, psychiatrii, radiologii.

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-16 13:16:56 2020-03-24 09:00:00 2020-03-24 09:15:00 ogłoszony

Dostawa meteriałów stomatologicznych. Nr SPL/07/PN/2020

Dostawa materiałów stomatologicznych z podziałem na części:
Pakiet nr 1- Materiały do wypełnień
Pakiet nr 2- Materiały endodontyczne
Pakiet nr 3- Narzędzia endodontyczne
Pakiet nr 4- Inne materiały stosowane w stomatologii ogólnej
Pakiet nr 5- Materiały higienizacyjne
Pakiet nr 6- Masy wyciskowe stomatologiczne-
Pakiet nr 7- Oleje serwisowe
Pakiet nr 8- Znieczulenia i preparaty stomatologiczne
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-16 13:09:56 2020-03-26 10:00:00 2020-03-26 10:15:00 ogłoszony

Usługi informatyczne. Nr SPL/06/PN/2020

Usługi informatyczne:
1) Usługi opieki technicznej i aktualizacji w zakresie eksploatacji i wsparcia systemów Mediqus, WMS ERP (dawniej SKOP) Zakup aktualizacji następujących komponentów systemu,
2) Prace wdrożeniowe dotyczące modułu Medycyna Pracy w skład których wchodzą prace analityczne, konsultacyjne, szkolenia, konfiguracja i testy.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-09 21:07:44 2020-03-17 10:00:00 2020-03-17 10:15:00 ogłoszony

Usługi pralnicze z zapewnioną barierą higieniczną. Nr SPL/05/PN/2020

Usługi pralniczych z zapewnioną barierą higieniczną.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-09 21:03:14 2020-03-17 09:00:00 2020-03-17 09:00:15 ogłoszony

Naprawa aparatury medycznej.Nr SPL/04/PN/2020

Naprawa aparatury medycznej z podziałem na części:
Naprawa aparatu RTG Stephanix Rad Pro
Naprawa bieżni do prób wysiłkowych GE T2100
Naprawa autoklawów oraz stacji uzdatniania wody w filiach SPL dla PW SP ZOZ
Naprawa unitów stomatologicznych w filiach SPL dla PW SP ZOZ
Naprawa urządzenia VIVID S70
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-09 11:57:40 2020-03-23 10:30:00 2020-03-23 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 1/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-06 14:23:53 2020-03-20 10:00:00 2020-03-20 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert 4/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-03-04 15:14:03 2020-03-10 13:00:00 2020-03-10 13:00:00 ogłoszony

Usługi z zakresu przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych. Nr SPL/06/KC/2020

Usługi z zakresu przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-02-18 10:48:00 2020-03-04 10:00:00 2020-03-04 12:00:00 ogłoszony

Konkurs Ofert 3/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-02-14 13:50:08 2020-02-24 09:00:00 2020-02-24 09:15:00 ogłoszony

Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku użyteczności publicznej. SPL/03/PN/2020

Dostawa i dystrybucja/przesył energii cieplnej do budynku użyteczności publicznej tj. Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej 31 przez okres 24 miesięcy.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-02-06 19:24:45 2020-02-14 09:00:00 2020-02-14 09:15:00 ogłoszony

Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych II. SPL/02/PN/2020

Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych II z podziałem na 21 części.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-30 16:01:50 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 r.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-28 20:56:54 2020-02-05 10:00:00 2020-02-05 10:00:00 ogłoszony

Naprawa aparatu RTG Stephanix Rad Pro N/S SMP 046. SPL/05/KC/2020

Naprawa aparatu RTG Stephanix Rad Pro N/S SMP 046
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-23 13:23:27 2020-02-04 10:00:00 2020-02-04 10:00:00 ogłoszony

Usługi pocztowe. SPL/04/KC/2020

Usługi pocztowe
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-21 22:51:35 2020-01-29 09:00:00 2020-01-29 09:15:00 ogłoszony

Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych. SPL/01/PN/2020

Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych
z podziałem na 27 Pakiety.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-20 13:20:37 2020-01-24 11:00:00 2020-01-24 11:00:00 ogłoszony

Dostawa azotu ciekłego oraz podtlenku azotu medycznego wraz z dzierżawą butli na azot ciekły i podtlenek azotu medycznego. SPL/03/KC/2020

Dostawa azotu ciekłego oraz podtlenku azotu medycznego wraz z dzierżawą butli na azot ciekły i podtlenek azotu medycznego dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-17 19:00:00 2020-01-30 12:00:00 2020-01-30 13:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/17/KO/2019

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-13 11:32:41 2020-01-28 12:00:00 2020-01-28 12:00:00 ogłoszony

Konkurs Ofert SPL/2/KO/2020

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-13 08:01:04 2020-01-20 10:00:00 2020-01-20 10:00:00 ogłoszony

Dostawa odzieży dla personelu. SPL/02/KC/2020

Dostawa odzieży dla personelu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-11 07:00:00 2020-01-17 11:00:00 2020-01-17 11:00:00 ogłoszony

Zakup przetwornic do lamp awaryjnych. SPL/01/KC/2020

Zakup przetwornic do lamp awaryjnych.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-09 13:39:51 2020-01-21 10:30:00 2020-01-21 10:30:00 ogłoszony

Konkurs Ofert SPL/16/KO/2019

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2020-01-02 13:24:00 2020-01-17 10:00:00 2020-01-17 10:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/18/KO/2019

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-12-11 11:41:58 2019-12-19 09:00:00 2019-12-19 09:15:00 ogłoszony

Zakup i dostawa chemii profesjonalnej do sprzątania oraz artykułów do utrzymania czystości II. SPL/17/PN/2019

Zakup i dostawa chemii profesjonalnej do sprzątania oraz artykułów do utrzymania czystości II:
Część nr 1.1- Chemia profesjonalna,
Część nr 2- Szczotki, mopy,
Część nr 4- Worki na odpady,
Cześć nr 5- Kosze na odpady
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-12-06 10:16:45 2019-12-12 12:00:00 2019-12-12 12:00:00 ogłoszony

Zakup baterii oraz przetwornic do lamp awaryjnycharg. SPL/34/KC/2019

Zakup baterii oraz przetwornic do lamp awaryjnych.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-11-22 09:04:56 2019-11-27 11:00:00 2019-11-27 11:00:00 ogłoszony

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków. SPL/31/KC/2019

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków do budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa w ilości ok. 6524 m³ w okresie 48 m-cy.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-11-18 12:51:36 2019-11-26 09:00:00 2019-11-26 09:15:00 ogłoszony

Zakup i dostawa chemii profesjonalnej do sprzątania oraz artykułów do utrzymania czystości. SPL/16/PN/2019

Zakup i dostawa chemii profesjonalnej do sprzątania oraz artykułów do utrzymania czystości.
Część nr 1- Chemia profesjonalna,
Część nr 2- Szczotki, mopy,
Część nr 3- Ścierki,
Część nr 4- Worki na odpady,
Cześć nr 5- Kosze na odpady,
Część nr 6- Papier toaletowy, ręczniki jednorazowe

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-11-14 12:38:13 2019-11-20 13:00:00 2019-11-20 13:00:00 ogłoszony

Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru do xero i drukarek oraz płyt CD/DVD. SPL/32/KC/2019

Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru do xero i drukarek oraz płyt CD/DVD.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-11-14 10:22:13 2019-11-20 11:00:00 2019-11-20 11:00:00 ogłoszony

Zakup elektrycznych podgrzewaczy wody. SPL/33/KC/2019

Zakup elektrycznych podgrzewaczy wody.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-11-07 22:03:17 2019-11-15 09:00:00 2019-11-15 09:15:00 ogłoszony

Dostawa cieplarki laboratoryjnej. SPL/15/PN/2019

Dostawa cieplarki laboratoryjnej
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-11-06 22:00:00 2019-11-20 10:30:00 2019-11-20 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/14/KO/2019

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-10-11 15:15:19 2019-10-24 10:30:00 2019-10-24 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/15/KO/2019

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-26 14:06:59 2019-09-30 13:00:00 2019-09-30 13:00:00 ogłoszony

Dezynsekcja metodą żelową. SPL/30/KC/2019

Dezynsekcja metodą żelową obiektu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie, o powierzchni łącznej 2402 m2.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-26 08:10:04 2019-10-04 09:00:00 2019-10-04 09:15:00 ogłoszony

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych. SPL/14/PN/2019

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych:
Pakiet nr 1- Środki do dezynfekcji narzędzi
Pakiet nr 2- Środki do dezynfekcji powierzchni
Pakiet nr 3- Środki do dezynfekcji i pielęgnacji rąk
Pakiet nr 4- Środki do dezynfekcji skóry
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-24 10:57:37 2019-10-02 11:00:00 2019-10-02 11:15:00 ogłoszony

Dostawa aparatu KTG do badania tętna płodu. SPL/13/PN/2019

Dostawa aparatu KTG do badania tętna płodu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-24 10:54:27 2019-10-02 09:00:00 2019-10-02 09:15:00 ogłoszony

Dostawa materiałów protetycznych. SPL/12/PN/2019

Dostawa materiałów protetycznych:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakiety zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do 2.6 do SIWZ.
Pakiet nr 1 - Materiały akrylowe
Pakiet nr 2 - Materiały porcelanowe
Pakiet nr 3 - Materiały kompozytowe
Pakiet nr 4 - Materiały protetyczne
Pakiet nr 5 - Pozostałe materiały protetyczne
Pakiet nr 6 - Zęby
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-18 08:18:55 2019-10-03 10:00:00 2019-10-03 12:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert nr SPL/13/KO/2019

Konkurs ofert nr SPL/13/KO/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania prac protetycznych
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-17 11:16:03 2019-09-20 10:00:00 2019-09-20 10:00:00 ogłoszony

Dzierżawa kanalizacji kablowej. Nr SPL/27/KC 2019

Dzierżawa kanalizacji kablowej
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-13 14:10:33 2019-09-27 10:30:00 2019-09-27 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/12/KO/2019

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/12/KO/2019 w zakresie wykonywania badań: próba oziębieniowa rąk z termometrią skórną i próbą uciskową, badanie czucia wibracji, poziom fenolu w moczu, badanie poziomu koprofiryny w moczu, poziom kwasu deltaaminolewulinowego w moczu, kwas hipurowy w moczu, kwas trójchlorooctowy w moczu, badanie poziomu ołowiu
w moczu, badanie poziomu ołowiu we krwi, badanie pletyzmografii.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-13 07:19:20 2019-09-20 10:00:00 2019-09-20 10:00:00 ogłoszony

Usługa wykonania nowych tapicerek na leżankach i fotelach medycznych. SPL/29/KC/2019

Usługa wykonania nowych tapicerek na leżankach i fotelach medycznych.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-13 07:10:04 2019-09-19 10:00:00 2019-09-19 10:00:00 ogłoszony

Środki ochrony indywidualnej II. SPL/28/KC/2019

środki ochrony indywidualnej II
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-11 18:05:10 2019-09-24 11:00:00 2019-09-24 11:30:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/11/KO/2019

Konkurs ofert nr SPL/11/KO/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań i opisów badań Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-11 16:13:16 2019-09-24 10:00:00 2019-09-24 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert SPL/10/KO/2019

Konkurs ofert nr SPL/10/KO/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:NFZ,Medycyny Pracy i Komisji Wojskowych w niżej wymienionych specjalizacjach: gastroenterologii, dermatologii i wenerologii,neurologii, otolaryngologii, rehabilitacji leczniczej, radiologii, okulistyki, urologii, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, prób wysiłkowych na bieżni, badań Usg i usg Doppler.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-09-10 13:52:29 2019-09-19 09:00:00 2019-09-19 09:15:00 ogłoszony

Dostawa materiałów medycznych, opatrunkowych, papierów specjalistycznych, żeli do USG. SPL/11/PN/2019

Dostawa materiałów medycznych, opatrunkowych, papierów specjalistycznych, żeli do USG.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-08-30 07:20:15 2019-09-03 14:00:00 2019-09-03 14:00:00 ogłoszony

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej tzn.: podłączenie pojedynczych linii analogowych POTS. Nr SPL/26/KC/2019

świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej tzn.: podłączenie pojedynczych linii analogowych POTS w poszczególnych filiach SPL
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-08-23 13:27:28 2019-09-06 10:00:00 2019-09-06 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/09/KO/2019

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/09/KO/2019 w zakresie wykonywania badań: próba oziębieniowa rąk z termometrią skórną i próbą uciskową, badanie czucia wibracji, poziom fenolu w moczu, badanie poziomu koprofiryny w moczu, poziom kwasu deltaaminolewulinowego w moczu, kwas hipurowy w moczu, kwas trójchlorooctowy w moczu, badanie poziomu ołowiu w moczu, badanie poziomu ołowiu we krwi, badanie pletyzmografii.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-08-21 17:51:19 2019-09-04 11:00:00 2019-09-04 11:30:00 ogłoszony

Konkurs ofert nr SPL/07/KO/2019

Konkurs ofert nr SPL/07/KO/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Wykonywania badań i opisów badań Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-08-21 16:58:29 2019-09-04 10:00:00 2019-09-04 10:30:00 ogłoszony

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/08/KO/2019

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/08/KO/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-08-19 10:27:42 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

Wykonanie naprawy RTG typ Universal X Plus III. Nr SPL/24/KC/2019

Wykonanie naprawy aparatu RTG typ Universal X Plus nr seryjny 10626 poprzez dostawę konsoli dotykowej dedykowanej do ww. aparatu wraz z montażem i uruchomieniem w aparacie RTG oraz aktualizacją oprogramowania generatora zgodnie z procedurą serwisową producenta III.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-08-09 12:39:53 2019-09-16 09:00:00 2019-09-16 09:15:00 ogłoszony

Wykonywanie przeglądów okresowych, urządzeń medycznych II. Nr SPL/10/PN/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych, urządzeń medycznych dla potrzebSpecjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie, z zgodnie z opisemzawartym w załączniku nr 2 do SIWZ z podziałem na 39 części.
Postępowanie prowadzone przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-08-07 14:12:10 2019-08-09 09:00:00 2019-08-09 09:00:00 ogłoszony

Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących użytkowanych. Nr SPL/23/KC/2019

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-07-18 14:06:58 2019-07-24 12:00:00 2019-07-24 12:00:00 ogłoszony

Wykonanie naprawy RTG typ Universal X Plus II. Nr SPL/22/KC/2019

Wykonanie naprawy RTG typ Universal X Plus nr seryjny 10626 /dostawa konsoli dotykowej dedykowanej do ww. aparatu wraz z aktualizacją oprogramowania generatora zgodnie z procedurą serwisową producenta II.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-07-12 13:47:16 2019-07-19 10:00:00 2019-07-19 10:00:00 ogłoszony

Dostawa materiałów technicznych III. Nr spr SPL/21/KC/2019

Dostawa materiałów technicznych III.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-07-03 13:19:46 2019-07-16 09:00:00 2019-07-16 09:15:00 ogłoszony

Dostawa urządzeń medycznych II. Nr spr SPL/09/PN/2019

Dostawa urządzeń medycznych II z podziałem na części:
1) Aparat do ultradźwięków kpl. 2
2) Fotel ginekologiczny kpl.1
3) Tonometr CT kpl.1
4) Laser z aplikatorem skanującym kpl.2
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-07-02 10:50:08 2019-07-10 09:00:00 2019-07-10 09:00:00 ogłoszony

Dostawa leków i szczepionek. Nr Spr SPL/08/PN/2019

Dostawa leków i szczepionek.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-06-28 14:50:26 2019-07-03 10:00:00 2019-07-03 10:00:00 ogłoszony

Dostawa materiałów technicznych II. Nr spr SPL 20/KC/2019

Dostawa materiałów technicznych II.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-06-17 15:28:52 2019-07-03 10:00:00 2019-07-03 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert na wykonywanie zleconych prac technicznych z zakresu ortodoncji i protetyki nr 06/K0/2019

Konkurs ofert na wykonywanie zleconych prac technicznych z zakresu ortodoncji i protetyki nr 06/K0/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-06-17 13:13:07 2019-06-24 15:00:00 2019-06-24 15:00:00 ogłoszony

Najem 7 terminali POS wraz z obsługą techniczną oraz rozliczanie transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi i operacje e-blik. SPL/17/KC/2019

Najem 7 terminali POS wraz z obsługą techniczną oraz rozliczanie transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi i operacje e-blik w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-06-08 00:06:17 2019-06-19 09:00:00 2019-06-19 10:00:00 ogłoszony

Dostawa urządzeń medycznych. Nr SPL/07/PN/2019

Dostawa urządzeń medycznych z podziałem na części:
Pakiet nr 1- Aparat do ultradźwięków
Pakiet nr 2- Endo- motor mikrosilnik endodontyczny z endometrem
Pakiet nr 3- Wyciąg protetyczny do 4 stanowisk
Pakiet nr 4- Aparat USG z głowicą liniową i konweksową-
Pakiet nr 5- Fotel ginekologiczny
Pakiet nr 6- Ekran testów
Pakiet nr 7- Tonometr CT
Pakiet nr 8- Tympanometr
Pakiet nr 9- Lampa bezcieniowa
Pakiet nr 10- Endoskop laryngologiczny
Pakiet nr 11- Stroboskop
Pakiet nr 12- Kompresor bezolejowy z osuszaczem stomatologiczny  
Pakiet nr 13- Laser z aplikatorem skanującym
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-06-07 16:34:09 2019-06-24 10:00:00 2019-06-24 10:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/05/KO/2019

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/05/KO/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-06-07 11:33:51 2019-06-17 09:00:00 2019-06-17 09:00:00 ogłoszony

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów oraz usługa czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady medyczne zakaźne oraz wózków na odpady medyczne zakaźne. Nr SPL/06/PN/2019

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów oraz usługa czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady medyczne zakaźne oraz wózków na odpady medyczne zakaźne.
1) Pakiet 1 - Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów
o kodzie 18 i 15, wytwarzanych w obiektach SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie
i okolicach. Zgodnie z opisem zawartym w załącznikach nr 2.1 do SIWZ.
2) Pakiet 2 - Usługa czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady medyczne zakaźne oraz wózków na odpady medyczne zakaźne, odbieranych ze wskazanych obiektów SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie. Zgodnie z opisem zawartym w załącznikach nr 2.2 do SIWZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-05-31 11:42:38 2019-06-04 14:00:00 2019-06-04 14:00:00 ogłoszony

Wykonanie naprawy RTG typ Universal X Plus. Nr SPL/19/KC/2019

Wykonanie naprawy RTG typ Universal X Plus nr seryjny 10626 /dostawa konsoli dotykowej dedykowanej do ww. aparatu/ wraz z aktualizacją oprogramowania generatora zgodnie z procedurą serwisową producenta oraz wykonanie testów odbiorczych po zakończeniu naprawy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017, poz. 884).
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-05-29 13:19:16 2019-05-30 13:00:00 2019-05-30 13:00:00 ogłoszony

Wykonywanie przeglądów okresowych, testów specjalistycznych oraz usług serwisowych sprzętu medycznego Pakiet 20. Nr SPL/18/KC/2019

Wykonywanie przeglądów okresowych, testów specjalistycznych oraz usług serwisowych sprzętu medycznego Pakiet 20
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-05-28 14:51:37 2019-05-31 09:00:00 2019-05-31 09:00:00 ogłoszony

Zakup wody mineralnej dla pracowników i pacjentów wraz z dzierżawą dystrybutorów. Nr sprawy SPL/16/KC/2019

Zakup wody mineralnej dla pracowników i pacjentów wraz z dzierżawą dystrybutorów. Nr SPL/16/KC/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-05-20 15:05:00 2019-05-27 09:00:00 2019-05-27 09:00:00 ogłoszony

Zakup materiałów technicznych, akumulatorów do lamp awaryjnych, akcesoriów hydraulicznych materiałów technicznych. Nr SPL/15/KC/2019

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-05-17 13:46:02 2019-05-23 09:00:00 2019-05-23 09:00:00 ogłoszony

Usługi w zakresie konserwacji i napraw telefonii stacjonarnej i centrali telefonicznej, nr SPL/14/KC/2019

Usługi w zakresie konserwacji i napraw telefonii stacjonarnej i centrali telefonicznej
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-05-08 14:24:19 2019-05-14 09:00:00 2019-05-14 09:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw klimatyzatorów i systemów wentylacji II, nr SPL/13/KC/2019

Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw klimatyzatorów i systemów wentylacji II, nr SPL/13/KC/2019.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-04-29 19:13:18 2019-05-08 09:00:00 2019-05-08 09:00:00 ogłoszony

Dostawa rękawiczek lateksowych, nr SPL/05/PN/2019

Dostawa rękawiczek lateksowych z podział na 5 pakietów.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-04-26 13:48:15 2019-05-06 09:00:00 2019-05-06 09:00:00 ogłoszony

Kompleksowa obsługa serwisowa oraz naprawa urządzeń transportu bliskiego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie, nr SPL/12/KC/2019

Kompleksowa obsługa serwisowa oraz naprawa urządzeń transportu bliskiego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie, nr SPL/12/KC/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-04-19 13:29:57 2019-05-06 10:00:00 2019-05-06 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/04/KO/2019

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/04/KO/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-04-18 12:37:29 2019-04-26 09:00:00 2019-04-26 10:00:00 ogłoszony

Dostawa materiałów stomatologicznych – narzędzia endodontyczne znak sprawy SPL/04/PN/2019

Dostawa materiałów stomatologicznych – narzędzia endodontyczne znak sprawy SPL/04/PN/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-04-16 14:34:21 2019-04-19 10:00:00 2019-04-19 10:00:00 ogłoszony

Kompleksowa obsługa serwisowa oraz naprawa urządzeń transportu bliskiego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie, nr SPL/11/KC/2019

Kompleksowa obsługa serwisowa oraz naprawa urządzeń transportu bliskiego Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie, nr SPL/11/KC/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-04-16 14:25:34 2019-04-19 14:00:00 2019-04-19 14:00:00 ogłoszony

Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw klimatyzatorów i systemów wentylacji, nr SPL/09/KC/2019

Wykonywanie usług w zakresie obsługi serwisowej oraz napraw klimatyzatorów i systemów wentylacji, nr SPL/09/KC/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-04-08 10:11:51 2019-04-24 10:00:00 2019-04-24 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/03/KO/2019

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/03/KO/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-04-02 16:56:03 2019-04-08 12:00:00 2019-04-08 13:00:00 ogłoszony

Dostawa obuwia oraz środków ochrony indywidualnej SPL/10/KC/2019

Dostawa obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-03-25 08:57:22 2019-03-27 14:00:00 2019-03-27 14:30:00 ogłoszony

Wykonanie usług z zakresu ochrony obiektów SPL/08/KC/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług z zakresu ochrony obiektów Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-03-19 19:15:11 2019-04-02 09:00:00 2019-04-02 10:00:00 ogłoszony

Wykonywanie przeglądów okresowych, testów specjalistycznych oraz usług serwisowych sprzętu medycznego - SPL/03/PN/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych, testów specjalistycznych oraz usług serwisowych sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 76 pakietów.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-02-25 18:46:13 2019-03-11 09:00:00 2019-03-11 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa materiałów oraz znieczuleń stomatologicznych - SPL/02/PN/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów oraz znieczuleń stomatologicznych dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ, zwanej dalej Zamawiającym, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2A-2I do SIWZ.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dziewięć części, zwanych dalej pakietami:
Pakiet A – Materiały do wypełnień
Pakiet B – Materiały endodontyczne
Pakiet C – Narzędzia endodontyczne
Pakiet D – Inne materiały stosowane w stomatologii ogólnej
Pakiet E – Materiały higienizacyjne
Pakiet F – Narzędzia - skalery
Pakiet G – Stomatologiczne masy wyciskowe
Pakiet H – Stomatologiczne oleje serwisowe
Pakiet I – Znieczulenia i preparaty stomatologiczne
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-02-19 19:33:36 2019-02-22 11:00:00 2019-02-22 11:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych

Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-02-18 19:47:01 2019-02-25 09:00:00 2019-02-25 10:00:00 unieważniony

Usługa prania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-02-13 15:38:25 2019-02-21 13:00:00 2019-02-21 13:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa podtlenku azotu medycznego wraz z dzierżawą butli

Dostawa podtlenku azotu medycznego do miejsc jego wykorzystywania w obiektach Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie wraz z dzierżawą butli na podtlenek azotu medycznego.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-02-11 19:20:57 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert w zakresie badań laboratoryjnych - SPL/02/KO/2019

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-02-08 14:43:54 2019-02-22 10:00:00 2019-02-22 11:00:00 ogłoszony

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/01/KO/2019

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/01/KO/2019
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-02-06 14:32:23 2019-02-08 11:00:00 2019-02-08 11:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych

Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń medycznych Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-01-23 13:55:37 2019-01-25 12:00:00 2019-01-25 12:00:00 ogłoszony

Świadczenie usług z zakresu okresowej kontroli oraz dokonywania niezbędnych napraw systemów alarmowania o włamaniu i napadzie, pożarowego, nadzoru wideo oraz kontroli dostępu.

SPL/04/KC/2019 - świadczenie usług z zakresu okresowej kontroli oraz dokonywania niezbędnych napraw systemów alarmowania o włamaniu i napadzie, pożarowego, nadzoru wideo oraz kontroli dostępu.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-01-21 17:09:45 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

Plan zamówień publicznych na rok 2019.

Plan zamówień publicznych na rok 2019.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-01-13 19:58:39 2019-01-15 11:00:00 2019-01-15 11:30:00 ogłoszony

„Dostawa materiałów specjalistycznych, nr SPL/03/KC/2019”

„Dostawa materiałów specjalistycznych, nr SPL/03/KC/2019”
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2019-01-02 23:36:15 2019-01-07 13:00:00 2019-01-07 13:30:00 ogłoszony

Dostawa energii elektrycznej SPL/10/PN/2018

Dostawa energii elektrycznej SPL/10/PN/2018.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-12-31 15:53:09 2019-01-04 13:00:00 2019-01-04 13:30:00 ogłoszony

„Dostawa materiałów specjalistycznych, nr SPL/15/KC/2018”

„Dostawa materiałów specjalistycznych, nr SPL/15/KC/2018”
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-12-28 18:27:11 2019-01-03 14:00:00 2019-01-03 14:30:00 zamknięty bez roztrzygnięcia

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodzie 18 i 15, wytwarzanych w obiektach SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie i okolicach. Usługa czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady medyczne zakaźne oraz wózków na odpady medyczne

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodzie 18 i 15, wytwarzanych w obiektach SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie i okolicach. Usługa czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady medyczne zakaźne oraz wózków na odpady medyczne zakaźne, odbieranych ze wskazanych obiektów SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie.
SPL/18/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-12-24 10:59:32 2018-12-28 14:00:00 2018-12-28 14:30:00 unieważniony

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodzie 18 i 15 wraz z dezynfekcją i czyszczeniem pojemników oraz wózków. SPL/17/KC/2018

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodzie 18 i 15, wytwarzanych w obiektach SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie i okolicach. Usługa czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady medyczne zakaźne oraz wózków na odpady medyczne zakaźne, odbieranych ze wskazanych obiektów SPL dla PW SP ZOZ w Warszawie.
SPL/17/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-12-24 10:12:23 2018-12-28 13:00:00 2018-12-28 13:30:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa chemii gospodarczej, artykułów gospodarczych, chemii profesjonalnej oraz wózków do sprzątania. SPL/16/KC/2018

Dostawa chemii gospodarczej, artykułów gospodarczych, chemii profesjonalnej oraz wózków do sprzątania. SPL/16/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-11-27 16:30:43 2018-12-10 10:00:00 2018-12-10 11:00:00 ogłoszony

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/06/KO/2018

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr SPL/06/KO/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-10-12 16:23:18 2018-10-19 14:00:00 2018-10-19 14:30:00 ogłoszony

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych nr SPL/05/KO/2018

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych nr SPL/05/KO/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-10-12 08:27:10 2018-10-18 12:00:00 2018-10-18 12:00:00 ogłoszony

„Dostawa druków specjalistycznych, nr SPL/14/KC/2018”

„Dostawa druków specjalistycznych, nr SPL/14/KC/2018”
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-10-10 13:57:21 2018-10-18 11:00:00 2018-10-18 11:00:00 unieważniony

dostawę chemii gospodarczej i artykułów gospodarczych

dostawę chemii gospodarczej i artykułów gospodarczych
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-09-27 09:45:54 2018-10-10 10:00:00 2018-10-10 10:30:00 ogłoszony

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 04/KO/2018

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 04/KO/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-09-13 15:07:00 2018-09-19 10:00:00 2018-09-19 11:00:00 ogłoszony

Nowy przetargDostawa preparatów oraz leków stomatologicznych – nr sprawy SPL/07/PN/2018

Dostawa preparatów oraz leków stomatologicznych
– nr sprawy SPL/07/PN/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-09-13 13:19:52 2018-09-20 12:00:00 2018-09-20 12:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa szczepionek, nr SPL/12/KC/2018

Dostawa szczepionek, nr SPL/12/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-09-13 13:00:15 2018-09-20 11:00:00 2018-09-20 11:00:00 ogłoszony

Dostawa materiałów biurowych, nr SPL/11/KC/2018

Dostawa materiałów biurowych, nr SPL/11/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-09-02 10:33:40 2018-09-07 11:00:00 2018-09-07 11:00:00 ogłoszony

„Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, nr SPL/10/KC/2018”

„Dostawa preparatów dezynfekcyjnych, nr SPL/10/KC/2018”
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-08-31 15:00:00 2018-09-13 09:00:00 2018-09-13 10:00:00 ogłoszony

Dostawa materiałów protetycznych SPL/06/PN/2018

Dostawa materiałów protetycznych SPL/06/PN/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-08-27 09:31:06 2018-09-18 09:00:00 2018-09-18 10:00:00 ogłoszony

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPL/04/PN/2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO SPL/04/PN/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-08-23 13:36:30 2018-08-28 11:00:00 2018-08-28 11:00:00 ogłoszony

Nowy przetargŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu LTE, nr SPL/09/KC/2018

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i Internetu LTE, nr SPL/09/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-08-02 12:34:59 2018-08-09 09:00:00 2018-08-09 10:00:00 ogłoszony

Dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych SPL/05/PN/2018

Dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych SPL/05/PN/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-07-27 13:03:58 2018-07-30 11:00:00 2018-07-30 11:00:00 ogłoszony

Obsługa urządzeń drukujących SPL 8/KC/2018

Obsługa urządzeń drukujących SPL 8/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-07-19 14:42:41 2018-07-25 11:00:00 2018-07-25 11:00:00 ogłoszony

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet SPL/7/KC/2018

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet SPL/7/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-07-04 14:47:47 2018-07-09 11:00:00 2018-07-09 11:00:00 ogłoszony

DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECI KOMPUTEROWEJ SPL/06/KC/2018

DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECI KOMPUTEROWEJ SPL/06/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-06-20 13:20:16 2018-06-23 11:00:00 2018-06-23 11:00:00 ogłoszony

Dostawa azotu wraz z dzierżawą SPL/05/KC/2018

Dostawa azotu wraz z dzierżawą SPL/05/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-05-29 12:57:46 2018-06-04 11:00:00 2018-06-04 11:00:00 ogłoszony

DOSTAWA LEKÓW SPL/04/KC/2018

Dostawa leków SPL/04/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-04-23 09:45:15 2018-05-08 10:00:00 2018-05-08 10:30:00 ogłoszony

Konkursu ofert nr 02/KO/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ogólnej i periodontologii

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-04-13 11:37:25 2018-04-20 09:00:00 2018-04-20 10:00:00 ogłoszony

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego. SPL/03/PN/2018

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego. SPL/03/PN/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-04-05 11:59:04 2018-05-17 09:00:00 2018-05-17 10:00:00 ogłoszony

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynkach przychodni Numer referencyjny: SPL/02/PN/2018

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynkach przychodni Numer referencyjny: SPL/02/PN/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-04-05 08:30:11 2018-04-10 11:00:00 2018-04-10 12:00:00 ogłoszony

Serwis i naprawa klimtyzatorów SPL/03/KC/2018

Kompleksowa obsługa serwisowa oraz naprawa klimatyzatorów i systemów wentylacji.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-02-20 14:33:58 2018-02-27 09:00:00 2018-02-28 09:30:00 ogłoszony

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr 01/KO/2018

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-02-19 10:37:58 2018-02-23 11:00:00 2018-02-23 12:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Usługi pralnicze SPL/02/KC/2018

Usługi pralnicze SPL/02/KC/2018
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-01-17 14:09:51 2018-01-24 11:00:00 2018-01-24 12:00:00 zamknięty z podpisaną umową

SPL/01/KC/2018 Dostawa oraz serwis mat wejściowych

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2018-01-15 13:44:43 2018-02-16 09:00:00 2018-02-16 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

SPL/01/PN/2018. Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynkach Przychodni

SPL/01/PN/2018. Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku Przychodni.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-11-16 12:35:15 2017-11-24 11:00:00 2017-11-24 12:30:00 zamknięty z podpisaną umową

Świadczenie usług telekomunikacyjnych SPL/18/KC/2017

Świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-09-19 13:50:43 2017-10-26 11:00:00 2017-10-26 12:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego - SPL/17/KC/2017

Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-09-04 08:08:01 2017-10-06 09:00:00 2017-10-06 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa sprzętu medycznego - SPL/09/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Zamawiający podzielił przedmiotem zamówienia na siedem części, zwanych dalej pakietami:
Pakiet A – Echokardiograf
Pakiet B – Echokardiograf przenośny
Pakiet C – Aparat do EKG
Pakiet D – Aparat USG ginekologiczny
Pakiet E – Holtery EKG i RR
Pakiet F – Głowica kardiologiczna do aparatu ALOKA
Pakiet G – Defibrylator
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-09-01 14:22:25 2017-09-11 11:00:00 2017-09-11 11:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa szczepionek - SPL/16/KC/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-08-28 08:55:26 2017-10-02 09:00:00 2017-10-02 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynkach Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ - SPL/08/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynkach Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety:
Pakiet A - utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowiejskiej 5 (lokal 1U-45, lokal 1-45A oraz lokal1U-48) w Warszawie,
Pakiet B – utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowiejskiej 10 w Warszawie,
Pakiet C – utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Wł. Andersa 14/16 w Warszawie,
Pakiet D – utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-08-23 11:50:36 2017-09-01 09:00:00 2017-09-01 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa preparatów oraz leków stomatologicznych - SPL/07/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów oraz leków stomatologicznych dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-07-31 15:05:31 2017-08-04 11:00:00 2017-08-04 11:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących - SPL/15/KC/2017

Uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-07-21 13:28:52 2017-08-03 09:00:00 2017-08-03 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa materiałów protetycznych - SPL/06/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów protetycznych dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części, zwane dalej pakietami:
Pakiet A – Materiały akrylowe
Pakiet B – Materiały porcelanowe
Pakiet C – Materiały kompozytowe
Pakiet D – Materiały protetyczne
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-07-14 14:20:01 2017-07-21 15:00:00 2017-07-21 15:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dialog techniczny na dostawę sprzetu medycznego - SPL/01/DT/2017

Przedmiotem dialogu technicznego jest zakup sprzętu medycznego dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Zamawiający podzielił przedmiotem dialogu na sześć części:
Część I – Echokardiograf
Część II – Aparat do EKG
Część III – Defibrylator
Część IV – Aparat USG ginekologiczny
Część V – Echokardiograf przenośny
Część VI – Głowica kardiologiczna do aparatu ALOKA
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-06-30 11:50:26 2017-07-14 09:00:00 2017-07-14 10:00:00 unieważniony

Dostawa preparatów oraz leków stomatologicznych - SPL/04/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów oraz leków stomatologicznych dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-06-23 12:31:53 2017-07-07 09:00:00 2017-07-07 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego - SPL/03/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 33 pakiety zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-06-22 11:30:35 2017-07-11 09:00:00 2017-07-11 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych - SPL/05/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na sześć części, zwanych dalej pakietami:
Pakiet A – Materiały medyczne
Pakiet B – Materiały opatrunkowe
Pakiet C – Prześcieradła
Pakiet D – Materiały do RTG i mammografu
Pakiet E – Anoskopy
Pakiet F – Szczoteczki cytologiczne
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-06-20 08:53:09 2017-06-27 11:00:00 2017-06-27 11:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Zakup sprzętu komputerowego - SPL/14/KC/2017

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro realizowanym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-06-12 12:44:37 2017-06-27 10:00:00 2017-06-27 11:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Sprzedaż samochodu osobowego Opel Combo Tour 1.3 DT - Nr sprawy SPL/01/sprzedaż/2017

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Opel Combo Tour 1.3 DT, rok produkcji: 2006
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-04-11 09:00:50 2017-05-18 09:00:00 2017-05-18 09:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa sprzętu medycznego - SPL/02/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Zamawiający podzielił przedmiotem zamówienia na jedenaście części, zwanych dalej pakietami:
Pakiet A – Echokardiograf
Pakiet B – Aparat do EKG
Pakiet C – Aparat do krioterapii bez butli
Pakiet D – Aparat do pola magnetycznego
Pakiet E – Defibrylator
Pakiet F – Noktoskop z panelem sterującym
Pakiet G – Aparat USG ginekologiczny
Pakiet H – Holtery EKG i RR
Pakiet I – Echokardiograf przenośny
Pakiet J – Głowica kardiologiczna do aparatu ALOKA
Pakiet K – Torba reanimacyjna
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-04-03 15:02:57 2017-04-13 09:00:00 2017-04-13 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa rękawiczek jednorazowych - SPL/01/PN/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek jednorazowych dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2017-01-27 11:03:35 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 ogłoszony

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-12-28 11:25:27 2017-01-16 09:00:00 2017-01-16 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego - SPL/19/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 39 pakietów.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-12-14 15:53:06 2016-12-22 09:00:00 2016-12-22 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Usługa odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia lub odzysku odpadów medycznych oraz opakowaniowych - SPL/18/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu (wraz z załadunkiem oraz ważeniem) i unieszkodliwiania lub odzysku (jeśli jest dopuszczalny) odpadów medycznych o kodzie 18 oraz odpadów opakowaniowych o kodzie 15
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-12-08 14:14:12 2016-12-16 09:00:00 2016-12-16 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku Przychodni - SPL/17/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynkach Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-11-21 13:56:28 2016-12-01 09:00:00 2016-12-01 10:00:00 unieważniony

Dostawa energii elektrycznej - SPL/16/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-09-22 15:28:20 2016-09-30 09:00:00 2016-09-30 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa sprzętu medycznego - SPL/15/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Zamawiający podzielił przedmiotem zamówienia na szesnaście części, zwanych dalej pakietami:
Pakiet A – Urządzenia stomatologiczne
Pakiet B – Analizator składu ciała
Pakiet C – Sprzęt okulistyczny
Pakiet D – Sprzęt laryngologiczny
Pakiet E – Zestaw do pomiaru impedancji i ph
Pakiet F – Aparat EKG
Pakiet G – Dermatoskop
Pakiet H – Aparat do krioterapii miejscowej (+2 butle)
Pakiet I – Aparat do magnetoterapii z wyposażeniem (Leżanka + stolik + aplikator + aplikator płaski) – 2 szt.
Pakiet J – Laser biostymulujący – 2 szt.
Pakiet K – Aparat do krioterapii z butlą
Pakiet L – PUR wraz z osprzętem i łóżkiem elektrycznym
Pakiet Ł – Aparat do elektroterapii – 2 szt.
Pakiet M – Aparat do terapii ultradźwiękami + głowica ultradźwiękowa
Pakiet N – UGUL – kabina do ćwiczeń i zawieszeń (+osprzęt)
Pakiet O – Stół do masażu – 2 szt.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-08-16 12:24:56 2016-08-31 10:00:00 2016-08-31 11:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Sprzedaż samochodów osobowych

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów osobowych:
Pakiet A – Opel Vectra C 1.9, rok produkcji: 2007
Pakiet B – Toyota Yaris 1.0, rok produkcji: 2003
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-07-18 15:16:48 2016-07-29 09:00:00 2016-07-29 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa sprzętu medycznego - SPL/14/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Zamawiający podzielił przedmiotem zamówienia na sześć części, zwane dalej pakietami:
Pakiet A – Mieszadło próżniowe (1 szt.)
Pakiet B – Zestaw do termoplastycznego wypełniania kanałów gutaperką (1 szt.)
Pakiet C – Endo motor stomatologiczny (1 szt.)
Pakiet D – Obcinarka do modeli gipsowych (2 szt.)
Pakiet E – Mikrosilnik z kątnicą i szybkozłączką na unit (2 szt.)
Pakiet F – Endometr (2 szt.)
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-07-18 14:44:37 2016-07-28 09:00:00 2016-07-28 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa chemii gospodarczej, chemii profesjonalnej oraz preparatów dezynfekcyjnych - SPL/13/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej, chemii profesjonalnej oraz preparatów dezynfekcyjnych dla Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-07-06 13:29:23 2016-07-14 09:00:00 2016-07-14 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Wykonywanie usług pralniczych - SPL/12/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
W zakres usług wchodzi: pranie, dezynfekcja termiczno-chemiczna, prasowanie i maglowanie, sortowanie i pakowanie, naprawa krawiecka uszkodzonej bielizny i ubrań służbowych, odbiór i dostawa z/do siedziby Zamawiającego.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-06-23 12:20:46 2016-07-11 09:00:00 2016-07-11 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa preparatów oraz leków stomatologicznych - SPL/11/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów oraz leków stomatologicznych dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-06-22 14:52:38 2016-06-30 09:00:00 2016-06-30 10:00:00 unieważniony

Wykonywanie usług pralniczych - SPL/10/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pralniczych dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-06-14 14:36:58 2016-06-24 09:00:00 2016-06-24 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa sprzętu komputerowego - SPL/09/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-06-10 12:19:01 2016-06-21 09:00:00 2016-06-21 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa materiałów protetycznych - SPL/08/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów protetycznych dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-06-10 12:07:33 2016-06-22 09:00:00 2016-06-22 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Usługa utrzymania w czystości pomieszczeń w budynkach Przychodni - SPL/07/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynkach Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety:
Pakiet A - utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie,
Pakiet B – utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowiejskiej 5 (lokal 1U-48 oraz lokal 1-45A) w Warszawie.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-06-01 10:07:26 2016-06-13 09:00:00 2016-06-13 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych - SPL/06/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-05-18 14:03:33 2016-05-25 09:00:00 2016-05-25 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Przeglądy, konserwacje oraz naprawy aparatu mammograficznego MAMMOMAT INSPIRATION, aparatu RTG SIEMENS MULTIX FUSION oraz aparatu ultrasonograficznego ACUSON S1000 - SPL/05/PN/2016

Przedmiotem zamówienia są przeglądy, konserwacje oraz naprawy aparatu mammograficznego MAMMOMAT INSPIRATION, aparatu RTG SIEMENS MULTIX FUSION oraz aparatu ultrasonograficznego ACUSON S1000 w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-05-12 12:09:39 2016-06-02 09:00:00 2016-06-02 10:00:00 zamknięty z podpisaną umową

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie - Sprawa SPL/04/PN/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 41 pakietów.
Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Termin otwarcia ofert: Status:
2016-04-29 13:16:05 2016-05-18 09:00:00 2016-05-18 10:00:00 unieważniony

Przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego - SPL/03/PN/2016

Przedmiotem zamówienia są przeglądy, konserwacje oraz naprawy aparatu mammograficznego MAMMOMAT INSPIRATION, aparatu RTG SIEMENS MULTIX FUSION oraz aparatu ultrasonograficznego ACUSON S1000 w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ - SPL/03/PN/2016

Stomatologia

 

Gwarantujemy wysoki poziom świadczeń
stomatologicznych wykonywanych
przez specjalistyczną kadrę lekarzy.

 

 Wejście

Programy profilaktyczne

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się z
programami profilaktycznymi.

Dowiedz się więcej

Medycyna estetyczna

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą zabiegów dermatologicznych

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm

Zapraszamy Państwa
do zapoznania się
z ofertą dla Firm

Dowiedz się więcej